JS Piping on monipuolinen putkialan sekä konepajateollisuuden palveluntarjoaja
JS Piping valmistaa ja asentaa teollisuuden painelaitteet sekä kantavat teräsrakenteet asiantuntemuksella voimassa olevien säädöksien ja PED:n mukaisesti.
Ydinpalvelut
Päätoimintojamme ovat:

• Teollisuusputkistot
• Kaukolämpö
• Vesiputkikattilaputkistot
• Vesivoima
• Rautarakenteet
• Kunnossapito
• Kokonaistoimitukset hakkeen ja turpeen vastaanottojärjestelmistä.
• Muoviputkistot
Putkistot ja säiliöt
Toimitamme putkistoja Standardin EN13480 mukaisesti asiakkaidemme tarpeet huomioiden. Noudatamme korkeaa laatuvaatimustasoa ja tarjoamme asiantuntevaa putkistoasennusta.

Lisäksi valmistamme pienehköjä säiliöitä ja asennamme ne standardin EN13445 mukaisesti.
Kunnossapitopalvelumme
Tarjoamme asiakkaillemme myös ammattitaitoista ja asiantuntevaa kunnossapitopalvelua. Hitsaajamme ovat pätevöityjä standardin EN287 -1 mukaisesti yleisimmille materiaaleille.

Lisäksi suoritamme erikoismateriaalien hitsauksia.

• Duplex- ja Super-duplex-laadut
• Inconel
• Monel
• SMO
• Titaani
• 13CrMO45; 10CrMo910
• Alumiini
Laatu
Hitsaus on liiketoimintamme osaamisen ydin, koska sillä on merkittävin vaikutus tuotteidemme laatuun ja kustannuksiin.

Tämän vuoksi on tärkeää että hitsaukset suoritetaan tehokkaasti ammattitaidolla hitsauksille annettujen vaatimusten täyttämiseksi. Hitsauksen hallitseminen on osoitus laadusta ja antaa meille vahvan kilpailuedun sektorillamme.

Painelaitedirektiivin mukaisten laitteiden vaatimuksia varten yritykseemme on sertifioitu hitsauksen laadunhallintajärjestelmä SFS-EN ISO 3834-2, jolla täytämme painelaitedirektiivin PED 97/23/EY vaatimukset. Samalla tämä on osoitus työmme laadusta asiakkaidemme suuntaan. Liikevaihto on ollut noin 3miljonaa vuodessa. Työllistämme noin 35 miestä. Olemme sertifioituja ISO9001 ISO14001 EN-1090 järjestelmillä
Työturvallisuus
Työturvallisuus ja työhyvinvointi on huolenpidonosoitus henkilökuntaamme kohtaan.

Työympäristön on oltava turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennaltaehkäisemistä ja työturvallisuuden jatkuvaa kehittämistä. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua.

Tavoitteenamme on olla tapaturmavapaa yritys. Tapaturmia ehkäisemällä ja ennakoimalla parannamme myös työn tuottavuutta ja vähennämme kustannuksia.