Brett utbud på tjänster
JS Piping tillverkar och monterar industrins tryckanläggningar med expertis enligt gällande förordningar. Vi tillverkar och monterar tryckanläggningar enligt PED.
Kärnverksamhet
Våra huvudsakliga verksamhetsområden är:

• Rörsystem för industri
• Fjärrvärme
• Ångpannor
• Vattenkraft
• Metallkonstruktioner
• Underhållarbeten för industrin
Rörsystem och behållare
Vi utför rörinstallationer utifrån kundens egna behov enligt EN13480 standard.
Vi uppfyller höga kvalitetskrav och erbjuder våra kunder rörinstallationer med god expertis för kundens behov.
Underhåll och servicetjänster
JS-piping kan också erbjuda sina kunder sakkunnig underhållservice.
Våra svetsare har kompetens enligt standard EN 287-1 för de mest använda materialen.

Dessutom svetsar vi specialmaterial som:

• Duplex och Super-duplex kvalitet
• Inconel
• Monel
• SMO
• 13CrMo45 ja 10CrMO910
Kvalitet
Svetsning är vår kärnverksamhet, som också har mest påverkningar på kvaliten och kostnaderna.

Därför är det viktigt att svetsning utförs effektivt och yrkesmässigt, samt uppfyller krav som ställs på svetsarbetet. Genom att bemästra svetsning ger det oss en stark indikator på kvalitet, samtidigt med konkurrenskraft inom vår branch.

För att uppfylla kraven för tryckanläggningsdirektiv PED 97/23/Y kommer företaget att sertifiera svetssystemet SFS EN ISO 3834-2. Med detta vill vi övertyga våra kunder om bra kvalitet i vår verksamhet.
Arbetssäkerhet och hälsa
Våra medarbetares arbetssäkerhet och hälsa är väldigt viktiga för oss. Arbetsmiljön måste vara trygg och produktiv. Det förutsätter förebyggande åtgärder och att vi ständigt förbättrar arbetsmiljön.

Olyckor händer sällan av misstag, utan av diverse anledningar, som kan åtgärdas.
Vår målsättning är att vara ett olycksfritt företag. Genom att förebygga olyckor förbättrar vi produktiviteten och minskar på kostnaderna.